Φωτογραφίες από Διάφορες Δράσεις
των Ζωγράφων σε Δράση για τα παιδιά, γιατί δεν ζωγραφίζουμε μόνο χώρους...
1η Γιορτή Εθελοντισμού

1η Γιορτή Εθελοντισμού

στο Κέντρο Γης, 30.11.2014

1η Γιορτή Εθελοντισμού

1η Γιορτή Εθελοντισμού

στο Κέντρο Γης, 30.11.2014

Στο Πασχαλινό Bazaar

Στο Πασχαλινό Bazaar

του ιδρύματος «Χατζηκώνστα»

Στο Παχαλινό Bazaar

Στο Παχαλινό Bazaar

του ιδρύματος «Χατζηκώνστα»

Από την έκθεση στο Παναιτώλιο

Από την έκθεση στο Παναιτώλιο

Από την έκθεση στο Παναιτώλιο

Από την έκθεση στο Παναιτώλιο

Δράση στο Ζάννειο ίδρυμα

Δράση στο Ζάννειο ίδρυμα

με θέμα: Λαχανόκηπος

Δράση στο Ζάννειο ίδρυμα

Δράση στο Ζάννειο ίδρυμα

με θέμα: Λαχανόκηπος

Δράση στο Ζάννειο ίδρυμα

Δράση στο Ζάννειο ίδρυμα

με θέμα: Λαχανόκηπος

Δράση στο Χατζηκώνστα

Δράση στο Χατζηκώνστα

Παράσταση με θέμα: «Η παπουτσωμένη γάτα και οι άλλοι»

Δράση στο Χατζηκώνστα

Δράση στο Χατζηκώνστα

Ζωγραφική με θέμα τις γάτες

Δράση στο Χατζηκώνστα

Δράση στο Χατζηκώνστα

Face painting

Dance for a cause

Dance for a cause

Dance for a cause

Dance for a cause

Χριστουγεννιάτικο bazaar

Χριστουγεννιάτικο bazaar

Χριστουγεννιάτικο bazaar

Χριστουγεννιάτικο bazaar

Χριστουγεννιάτικο bazaar

Χριστουγεννιάτικο bazaar

Έκθεση-Δημοπρασία στο Σικάγο

Έκθεση-Δημοπρασία στο Σικάγο

Έκθεση-Δημοπρασία στο Σικάγο

Έκθεση-Δημοπρασία στο Σικάγο